TARGETOX Nedir?

- Pak Biomer tarafından geliştirilmiş Efektif Maya Bileşenleridir.
- Minimum dozla, mikotoksinlerden maksimum korunmaya yardımcı olur.
- Bunu sağlamak için, yapısında önemli fermentasyon bileşikleri kullanılmıştır.
- Ayrıca bu bileşikler sayesinde bağışıklık arttırmaya yardımcı özelliğe de sahiptir.

Toksin Bağlama

- Toksin bağlama, birçok değişkenden etkilenen, kompleks bir işlemdir. (pH, yüzey geometrisi, iyonik yük farkları, random çarpışma adedi, toksinler arası etkileşim ve tüm bunların dinamik değişimi)
- Toksinleri her şartta %100 bağlamak gibi bir iddia, hiçbir malzeme için geçerli olamaz.
- Ancak bir malzeme, belirli özellikler edindikçe “%100 toksin bağlama” teorik seviyesine giderek yaklaşır.

Targetox’un Öne Çıkan Özellikleri

- Alternatiflerine göre minimum dozaj (gr/ton/yem)
- Mikotoksikasyonun ölçümlenmesi halinde ihtiyaç kadar ve net dozaj*
- Bağışıklık arttırmaya yardımcı hücresel içerikler
- Düşük müşteri maliyeti (TL/ton/yem)
* Deneysel şartlarda belirlenmiştir.

TARGETOX’ta, çok geniş ve porozik özellikli bir yüzey alanı sağlanmıştır.

targetoxmolekül 1 300x249 Targetox
targetoxmolekül 3 300x249 Targetox
Zengin içeriği sayesinde, Targetox yüzeyinde mikotoksin bağlamak açısından kritik iyonik yük farkları oluşmuştur.

targetoxmolekül 2 300x249 Targetox
targetoxmolekül 4 300x249 Targetox
Uygun olmayan bir mikotoksin bağlayıcının 3 boyutlu yapısı. Boşluklar yeterli olmadığı için toksin moleküllerinin gireceği alanların da az olduğu görülüyor
Yapılan in-vitro denemelerde, TARGETOX’un çok düşük dozlarla ortamdaki mikotoksinleri bağlayabildiği görülmüştür:
img31 Targetox
img2 Targetox