TARGETOX PLUS Nedir?

- Pak Biomer tarafından geliştirilmiş Efektif Maya Bileşenleridir.
- Minimum dozla, mikotoksinlerden maksimum korunmaya yardımcı olur.
- Bunu sağlamak için, yapısında önemli fermentasyon bileşikleri kullanılmıştır.
- Ayrıca bu bileşikler sayesinde bağışıklık arttırmaya yardımcı özelliğe de sahiptir.

Toksin Bağlama

- Toksin bağlama, birçok değişkenden etkilenen, kompleks bir işlemdir. (pH, yüzey geometrisi, iyonik yük farkları, random çarpışma adedi, toksinler arası etkileşim ve tüm bunların dinamik değişimi)
- Toksinleri her şartta %100 bağlamak gibi bir iddia, hiçbir malzeme için geçerli olamaz.
- Ancak bir malzeme, belirli özellikler edindikçe “%100 toksin bağlama” teorik seviyesine giderek yaklaşır.

Targetox Plus’un Öne Çıkan Özellikleri

- Mikrotoksinlere karşı maksimum koruma
- Bağışıklık arttırmaya yardımcı hücresel içerikler
- Etkili ve ekonomik çözüm
Yapılan in-vitro denemelerde, TARGETOX’un çok düşük dozlarla ortamdaki mikotoksinleri bağlayabildiği görülmüştür:
img31 Targetox Plus
img2 Targetox Plus
TARGETOX Plus’ta, çok geniş ve porozik özellikli bir yüzey alanı sağlanmıştır.

targetoxmolekül 1 300x249 Targetox Plus
targetoxmolekül 3 300x249 Targetox Plus
Zengin içeriği sayesinde, Targetox yüzeyinde mikotoksin bağlamak açısından kritik iyonik yük farkları oluşmuştur.

targetoxmolekül 2 300x249 Targetox Plus
targetoxmolekül 4 300x249 Targetox Plus
Uygun olmayan bir mikotoksin bağlayıcının 3 boyutlu yapısı. Boşluklar yeterli olmadığı için toksin moleküllerinin gireceği alanların da az olduğu görülüyor

Targetox ile Targetox Plus’ın farkları

- Targetox Plus betonite/montmorilonite ile karıştırılmıştır.
- Bu sayede öncelikle toksin bağlama kabiliyeti artmıştır.
- Ayrıca, müşterilerimizin kolaylıkla homojen karışım yapabilmesi için 1250gr/ton sabit doz sağlanmıştır.
Targetox T 1024x436 Targetox Plus