Provin

Tamamı sindirilebilir, ham protein içeriği yüksek, mükemmel yem protein hammaddesi…

Ürün Hakkında

Provin nedir?

 • Provin maya prosesinin bir ürünüdür.
 • Ruminant karma yemlerinde kullanılır.
 • Ruminant karma yemlerinde bir protein kaynağıdır.
 • Tozlanmayı önler, pelet yapışkanlığını sağlar.
 • Ruminantlar tarafından sevilen, hoş bir koku içermektedir.

Provin Nasıl Kullanılır?

 • Karma yem üretiminde, tamamen melas yerine ikame edilebilir.
 • Ayrıca istenirse melasla da karıştırılabilir.
 • Karma yemde kullanılan formüle göre, 1000 kg yeme 40 ila 100 kg katılmalıdır.
 • Karma yem fabrikasına tankerlerle nakledilir.
 • Muhafaza edildiği stok tanklarında özelliğini kaybetmeden kullanılacağı ana kadar saklanabilir.

Provin’in Getirdiği Avantajlar Nelerdir?

Daha düşük maliyetli yem üretimi;

 • Provin’in melasa eşdeğer bir yapıştırma kabiliyeti vardır. Böylece melasın yerini alarak, yem üreticisinin katlandığı melas maliyetini düşürür.
 • Provin, soya küspesi baflta olmak üzere yem üretiminde kullanılan protein kaynaklarının yerine ikame edilerek, önemli bir maliyet avantajı sağlar.
 • Provin melas yerine ne kadar fazla ikame edilirse, melasın neden olduğu köpüklenmeyi o oranda azaltır; üretimin verimliliği de o oranda artar.

Daha kolay ve ekonomik işletme;

 • Provin’de, melasın neden olduğu boru ve ekipman içlerinde yapışma-sıvaşma problemi yoktur; yem üreticisine daha kolay işletme ve bakım tasarrufu sağlar.
 • Provin işletmede ne kadar çok kullanılırsa, yem üreticisi melasın tank diplerine çöküp kristal olmasından kaynaklanan problemlerle o kadar daha az uğraşılır.

Daha kaliteli yem üretimi;

 • Provin tamamı sindirilebilen, yüksek seviyedeki ham protein içeriği sayesinde mükemmel bir yem protein hammaddesidir. Bu protein içeriğinin özellikleri aşağıdaki gibidir;
 • Provin’deki azotun % 33’ü çözünebilir formda olduğundan, rumen bakterileri tarafından azot kaynağı olarak kullanılır. Böylece rumendeki bakteri popülasyonu çoğalacağı için, besinsel maddelerin sindirimi artar ve bakteriyel protein miktarında da artış olur.
 • Provin azotunun %25’i betainden müteflekkildir. Bu aminoasit rumende metil grup donörü olduğu için, metionin gibi metil grup donörü diğer aminoasitlerin rumende parçalanmasını azaltır.
 • Provin’in hoş kokusu, ruminantın iştahını açacak niteliktedir. Provin içeren karma yemler, ruminantlar tarafından sevilerek tüketilmektedir.
 • Provin’teki potasyum seviyesi, potasyumun ekstraksiyonla ayrılması sonucu düşürülmüştür. Bu sayede Provin aşağıdaki nedenlerle ruminantlar için çok ideal bir yem hammaddesi haline gelmektedir.
 • Ruminantlar için ölümcül bir hastalık olan çayır tetanisine (hipomagnezemik tetani) yakalanma riski bertaraf edilir.
 • Ruminantlarda kan elektrolitik denge bozukluğu riski bertaraf edilir.
2017-10-06T17:46:54+00:00
PlusBiz Logo